W sprawie:
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego
w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie” oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych,


Data uchwały:
2017-02-22

Numer uchwały:
XXVIII/305/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-22