W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017-2028

Data uchwały:
2017-02-22

Numer uchwały:
XXVII/304/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2017-02-22