W sprawie:
uchwalenia Statutu Gminy Mogilno

Data uchwały:
2017-02-22

Numer uchwały:
XXVIII/306/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.