W sprawie:
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Padniewko

Data uchwały:
2017-04-19

Numer uchwały:
XXX/342/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.