W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017


Data uchwały:
2017-04-19

Numer uchwały:
XXX/339/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.