W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017-2035

Data uchwały:
2017-08-23

Numer uchwały:
XXXIII/364/17

Podjęta przez:
Radę Miejska w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2017-08-23