W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017

Data uchwały:
2017-08-23

Numer uchwały:
XXXIII/363/17

Podjęta przez:
Radę Miejska w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.