W sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata


Data uchwały:
2017-10-18

Numer uchwały:
XXXV/406/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia