W sprawie:
rozpatrzenia skargi na pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki
Społecznej w Mogilnie


Data uchwały:
2017-10-18

Numer uchwały:
XXXV/405/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.