W sprawie:
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogilno na lata 2016-2023

Data uchwały:
2017-10-18

Numer uchwały:
XXXV/403/17

Podjęta przez:
Radę Miejska w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia