W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2017-2035

Data uchwały:
2017-10-18

Numer uchwały:
XXXV/402/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia