W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2017

Data uchwały:
2017-10-18

Numer uchwały:
XXXV/401/17

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.