Monitoring prowadzony jest przez Gminę Mogilno, z siedzibą w Mogilnie ul. Narutowicza 1, w celu poprawy bezpieczeństwa poprzez zapobieganie wszelkiego rodzaju incydentom oraz zabezpieczenia dowodów, jeżeli incydenty wystąpią i obejmuje monitoring otwartej przestrzeni publicznej.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z  2016 roku  poz. 195, 677). Więcej informacji uzyskać można telefonicznie tel. 500 149 307, drogą elektroniczną strazmiejska@mogilno.pl