Uprzejmie informujemy, że elektroniczna wersja dzienników urzędowych dostępna jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego