W sprawie:
w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej

Data uchwały:
2018-05-22

Numer uchwały:
XLVII/488/18

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.