Uchwała nr LI/517/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno.