Z dniem dzisiejszym (tj. 5 listopada 2019 r.) została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mogilno.

 

Zgodnie z obowiązującą literą prawa, taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jej opublikowania przez w/w Organ - tj. z dniem 13 listopada 2019 r.

 

Z treścią taryfy można zapoznać się poniżej.