Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porząku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579), gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, informacji o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarach gminy położone są gospodarstwa rolne.

WYKAZ PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ODPADY POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW ROLNYCH

Lp. Nazwa podmiotu Adres prowadzonej działalności Rodzaj zbieranych odpadów Kontakt
1 AgroOPC Piotr Śliski

Izdby 5

88-300 Mogilno

Folia, sznurek rolniczy

email: odpady@agropc.com

Tel.: 725 722 222

2 Kar-Sur

Wielki Konopat 39

86-100 Świecie

Folia, sznurek rolniczy

email: biuro@kar-sur.pl

Tel.: (52) 525 69 76

3

Hermes Recykling sp. z o.o.

Oddział w Koronowie

ul. Przemysłowa 3

86-010 Koronowo

Folia, sznurek rolniczy

email: biuro@hermesrecykling.com

Tel.: (52) 360 01 19

4

EKO-WISŁA sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania

Odpadów

Sulinówko 74 c

86-100 Świecie

Opony

email: biuro@ekowisla.pl

Tel.: (52) 330 19 80

5 Grupa RECYKL S.A.

ul. Letnia 3

63-100 Śrem

Opony

email: recykl@recykl.pl

Tel.: (61) 281 06 11

6

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

"SAW-SORTING"

Michał Sawosz

ul. Kwiatowa 15

86-010 Koronowo

Tel.: 668 177 291

Tel.: 668 428 599

7

WITPOL

Jarosław Witkowski

Kostrzyn 21/3

88-190 Barcin

Folia po sianokiszonce,

Folia po nawozach naturalnych, paszy

Worki Big Bag

Sznurki rolnicze

Tel.: 721 875 180