W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności

Data uchwały:
2019-11-20

Numer uchwały:
XIII/132/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.