W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2021-09-15

Numer uchwały:
XXVIII 308 21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.