Ponizej link do strony z ewidencją uchwał intencyjnych o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z GML:

www.voxly.pl