Strona BIuletynu Informacji Publicznej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
znajduje sie pod adresem:

bip.mgops.mogilno.pl