W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie “ Budowa sieci cieplnej od kotłowni przy ulicy Dworcowej 3a do budynków: Zespołu Szkół, Przychodni SP ZOZ i Urzędu Miejskiego“

Data uchwały:
2003-09-11

Numer uchwały:
X/88/2003

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2003-09-11