Dnia 20 października 2003 roku w sali Muzemu Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku odbyła sie uroczysta, wspomnieniowa sesja Rady Miejskiej poświęcona pamięci Profesora Stanisława Łuczaka. Na sjesji Wiceprzewodnicząca p. A. Dobersztyn odczytała uchwałę o nadaniu części dotychczasowej ulicy 22 Stycznia nowej nazwy - ul. Prof. Czesława Łuczaka. Wiceprzewodniczący p. L. Duszyński pokazał obecnym na sesji, tablicę z napisem ul. Prof. Czesława Łuczaka, która zostanie powieszona przy tej ulicy. Pamięć zmarłego Profesora Czesława Łuczaka uczczono minutą ciszy.