Zastępca Burmistrza
Jarosław Ciesielski

Urząd Miejski w Mogilnie
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno
(wejście przez sekretariat)

tel. 52 318 55 20
fax. 52 315 26 93
viceburm@mogilno.pl