Uwaga. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne:
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, które dostępne są tutaj.

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. - tylko do spraw, w których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r.):

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OSOBY PRAWNE:

 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL-1

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej UPL-1P

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPL-1

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL-1P

 

Podatek od nieruchomości

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1

Wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-1

Wzór załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości ZDN-2

Podatek rolny

Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1

Wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny ZDR-1

Wzór załącznika do deklaracji na podatek rolny ZDR-2

Podatek leśny

Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1

Wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny ZDL-1

Wzór załącznika do deklaracji na podatek leśny ZDL-2

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE OSOBY FIZYCZNE:

Podatek od nieruchomości

Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-1

Wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-2

Wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych ZIN-3

Podatek rolny

Wzór informacji o gruntach IR-1

Wzór załącznika do informacji o gruntach ZIR-1

Wzór załącznika do informacji o gruntach ZIR-2

Wzór załącznika do informacji o gruntach ZIR-3

Podatek leśny

Wzór informacji o lasach IL-1

Wzór załącznika do informacji o lasach ZIL-1

Wzór załącznika do informacji o lasach ZIL-2

Wzór załącznika do informacji o lasach ZIL-3

Podatek od środków transportowych na rok 2019

DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych na 2019 r.

DT-1A- załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych na 2019 r.