W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mogilna za rok 2005

Data uchwały:
2006-04-28

Numer uchwały:
XLII 337 06

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2006-04-28