W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2007

Data uchwały:
2006-12-20

Numer uchwały:
IV 19 06

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2007 i podlega ogłoszeniu w Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń