W sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Mogilno w 2010 r.

Data uchwały:
2009-11-10

Numer uchwały:
XL/376/09

Podjęta przez:
Radę Miejska w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.