W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Mogilna na lata 2009 - 2015

Data uchwały:
2010-08-11

Numer uchwały:
XLIX/470/10

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2010-08-11