Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 21 maja 2018 r. do dnia 21 czerwca 2018 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Mogilna przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.