WYNIKI BADAŃ WARZYW I OWOCÓW, POCHODZĄCYCH Z OGRÓDKÓW DZIAłKOWYCH Z OKOLIC POGORZELISKA W M. WSZEDZIEŃ

Zakład Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego przesyła ocenę zbadanych próbek owoców i warzyw, pochodzących z okolic pogorzeliska w m. Wszedzień.

Próbki zostały pobrane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie, celem przebadania ich w kierunku obecności wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

W/w węglowodory są zanieczyszczeniami żywności, pochodzącycmi ze środowiska lub nieprawidłowej obróbki technologicznej surowca.

Na podstawie przyjętego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego oszacowania stwierdzono, że badane produkty spożywcze nie stwarzają zagrożenia dla konsumentów ze względu na zanieczyszczenie WWA. Najwyższe narażenie występuje w przypadku ziemniaków, jednak należy wziąć pod uwagę, że nie są one spożywane w formie surowej oraz zazwyczaj obrane, a badania wykazują, że obranie ze skórki zmniejsza stężenie WWA o ok. 93%, natomiast w procesie gotowania dochodzi do pozbycia się 98-99% WWA. Dodatkowo, wszystkie z badanych probuktów przed spożyciem, są zazwyczaj myte, co również zmniejsza narażenie na WWA.