Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie zmienia swoją decyzję nr 32/19 z dnia 22.02.2019 r., zmienioną decyzjami nr 99/19 z dnia 23.04.2019 r. oraz nr 150/19 z dnia 19.06.2019 r., w ten sposób, że:

  • przedłuża termin trawnia przekroczenia określony w punkcie 2b) decyzji do dnia 22.1..2019 r.
  • przedłuża termin wykonania obowiązku określonego w punkcie 3) decyzji do dnia 22.11.2019 r.