Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Publicznie Dostępnym Wykazie - Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Miejski w Mogilnie