Z powodu obecności bakterii grupy coli - WODA NIEPRZYDATNA DO SPOŻYCIA

Trawją prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie prosi o przestrzeganie następujących wskazówek:

  • WODA Z KRANU NIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA DO PICIA I PRZYGOTOWYWANIA POSIłKÓW
  • WODA Z KRANU NIE MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA DO MYCIA ZĘBÓW ORAZ PRZEMYWANIA OTWARTYCH ZRANIEŃ.
  • ZAGOTOWYWANIE WODY NIE JEST WYSTARCZAJĄCE
  • WODA Z KRANU MOŻE BYĆ UŻYWANA DO SPłUKIWANIA TOALETY I PRAC PORZĄDKOWYCH BEZ OGRANICZEŃ
  • WODA Z KRANU MOŻE BYĆ UŻYWANA DO BRANIA PRYSZNICA, KĄPIELI I MYCIA (ZA WYJĄTKIEM NIEMOWLĄT I MAłYCH DZIECI)