W sprawie:
przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Mogilnie na rok 2021.


Data uchwały:
2021-02-24

Numer uchwały:
XXIV/259/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia