W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2021

Data uchwały:
2021-02-24

Numer uchwały:
XXIV/243/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mogilnie.