W sprawie:
ustalenia sieci przedszkoli w gminie Mogilno.

Data uchwały:
2022-09-28

Numer uchwały:
XXXIX/425/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego