W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu.

Data uchwały:
2022-09-28

Numer uchwały:
XXXIX/424/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia