W sprawie:
zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2022.

Data uchwały:
2022-11-23

Numer uchwały:
XLI/445/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego