W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mogilno na lata 2022 - 2033.

Data uchwały:
2022-11-23

Numer uchwały:
XLI/446/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia