W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mogileńskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2426C Mogilno-Strzelce ulica Niezłomnych, od km 0+322 do km 1+805 o długości 1,483 km, na działce o nr ew. 326/1...

Data uchwały:
2010-09-09

Numer uchwały:
L/472/10

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2010-09-09