W sprawie:
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Mogilno nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych.


Data uchwały:
2004-11-12

Numer uchwały:


Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2004-11-12