W sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

Data uchwały:
2013-10-30

Numer uchwały:
XXXIV/362/13

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2013-10-30