W sprawie:
sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/227/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-06-22