W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Mogilna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Mogilno na 2015 rok

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/212/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
2016-06-22