W sprawie:
utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek w Mogilnie oraz nadania jej statutu

Data uchwały:
2016-06-22

Numer uchwały:
XXI/229/16

Podjęta przez:
Radę Miejską w Mogilnie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.